Het CLB | BA Stassart

Chelsea Kreemers is maatschappelijk werker. Hij werkt op het CLB en helpt de leerlingen van Campus Stassart.

Wat is het CLB?

Chelsea Kreemers

CLB9 Mechelen
Augustijnenstraat 80
2800 Mechelen

T | 015 45 32 32

E |chelsea.kreemers@clbmechelen.be

ANDERE MEDEWERKERS BIJ HET CLB