BA Stassart

1B Cobe

B-stroom
Maatschappij & welzijn
zorg
voeding
haarzorg
mensen
technologie
kunst & creatie
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Vervolgtrajecten Nieuws

Campus Stassart is onze campus voor Mens & Welzijn. Je keuze sluit hier aan bij je interesse voor horeca, lifestyle en personenzorg.

In campus Stassart bieden we naast de algemene vakken in het eerste jaar afwisselende seminaries aan. Die sluiten naadloos aan bij de kern van onze campus: lifestyle, mens en welzijn. De leerlingen zijn deels regisseur van hun eigen traject. Zij bepalen mee welke seminaries ze kunnen volgen. Het ultieme doel: elke leerling moet op basis van zijn/haar interesses, mogelijkheden, passies en talenten kunnen doorstromen naar een afdeling waar voor hem/haar de meeste slaagkansen liggen. We bieden onderwijs op maat aan. Dat kan dankzij co-teaching, differentiatie-uren en het werken met niveaugroepen. De leerling staat centraal!

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

LES(S) IS MORE

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more.

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
FRANS 2
TECHNIEK 4
LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN 2
CREA (PO/MO AFWISSELEND) 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
PROJECT ALGEMENE VAKKEN + DIFFERENTIATIE 15
BURGERSCHAP 1
WISSELENDE SEMINARIES (Economie & Organisatie, Voeding & Horeca, Verzorging, Haarzorg, STEM-Technieken, Assertief sportief, Engels, Digitaal) 4

Vervolgtrajecten

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Stassart
mei 14, 2024
Sterren op de speelplaats

Om jongeren te informeren over de verkiezingen en te sensibiliseren over het belang van hun stem, werd er afgelopen nacht (veilig) ingebroken op onze school en werden de twaalf Europasterren op onze speelplaats geverfd. Deze sterren kunnen hopelijk het gesprek met en onder leerlingen op gang brengen.

Nieuws
BA Stassart
mei 06, 2024
Leerlingen Defensie en Veiligheid nemen jongerenredactie van VRT over

Leerlingen Defensie en Veiligheid nemen jongerenredactie van VRT NWS over