BA Stassart

2A Maatschappij & welzijn - Zina

A-stroom
Maatschappij & welzijn
maatschappij
mensen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Vervolgtrajecten Nieuws

De basisoptie ‘Maatschappij & Welzijn’ sluit naadloos aan bij waar onze campus voor staat: ‘Lifestyle, mens en welzijn’. Een boeiende mix van theorie en praktijk geeft de leerlingen inzicht in het “wat” en “waarom” van het welzijn van de mens in de maatschappij. In de lessen ligt de focus o.a. op een gezonde lifestyle, de eigen identiteit, de samenleving, voeding en sociale vaardigheden. Dankzij eenvoudige oefeningen scherpen de leerlingen hun onderzoekscompetenties aan en leren ze hun eigen mening formuleren. Deze basisoptie is de optie bij uitstek voor sociaalvoelende leerlingen en is een uitstekende voorbereiding voor sociale richtingen, richtingen in de schoonheidszorg en toerisme.

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

LES(S) IS MORE

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more.

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.

In het 2e jaar kies je een basisoptie.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
NEDERLANDS 5
MODERNE VREEMDE TALEN (Frans & Engels) 5
WISKUNDE + WETENSCHAPPEN 5
TECHNIEK 2
AARDRIJKSKUNDE 1
EFC (ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN JURIDISCHE COMPETENTIES) 1
GESCHIEDENIS 2
LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
DIFFERENTIATIE = REMEDIËRING / VERDIEPING (WISKUNDE – TALEN) 2
Basisoptie Uur
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN 5

Vervolgtrajecten

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Stassart
mei 14, 2024
Sterren op de speelplaats

Om jongeren te informeren over de verkiezingen en te sensibiliseren over het belang van hun stem, werd er afgelopen nacht (veilig) ingebroken op onze school en werden de twaalf Europasterren op onze speelplaats geverfd. Deze sterren kunnen hopelijk het gesprek met en onder leerlingen op gang brengen.

Nieuws
BA Stassart
mei 06, 2024
Leerlingen Defensie en Veiligheid nemen jongerenredactie van VRT over

Leerlingen Defensie en Veiligheid nemen jongerenredactie van VRT NWS over