BA Stassart

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers | OKAN

Is deze richting iets voor jou? Nieuws

JOUW PROFIEL

In de onthaalklassen hebben we een bontgekleurde groep jongeren tussen 12 en 18 jaar oud van verschillende nationaliteiten. Sommige jongeren zijn EU-burgers die samen met hun ouders verhuisd zijn naar België. Anderen zijn in het kader van een gezinshereniging naar ons land gekomen. Uiteraard kunnen ook minderjarige asielzoekers en vluchtelingen bij ons terecht om de Nederlandse taal te leren.

Al deze jongeren hebben één ding gemeen: ze moeten Nederlands leren om na één jaar door te stromen naar het reguliere onderwijs. Dit zorgt voor een sterke band en een grote motivatie. Onze onthaalklas biedt deze leerlingen dan ook de juiste leeromgeving met een mix van ervaren en jonge leerkrachten, allen gepassioneerd door het lesgeven aan anderstaligen.

JOUW OPLEIDING NADIEN

De jongeren worden na het onthaaljaar niet aan hun lot overgelaten. Ze worden verder opgevolgd door de vervolgschoolcoach. De coach is de brug tussen de onthaalklas en het regulier onderwijs.

Gedurende één schooljaar krijgen anderstalige nieuwkomers een taalbad Nederlands, aangepast aan hun beginsituatie. We streven ernaar om elke leerling de ontwikkelingsdoelen voor anderstalige nieuwkomers te laten bereiken.

Naast de taaldoelen, waarin we de verschillende vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) op verschillende niveaus aanbieden, hebben we ook oog voor algemene doelen zoals ICT, leren leren, sociale vaardigheden, gezondheid en techniek. Ook aan een juiste attitude en positief zelfbeeld hechten we belang. Leerlingen die zich goed voelen, leren de Nederlandse taal immers makkelijker.
Naast het Nederlands krijgen de leerlingen ook godsdienst of zedenleer, wiskunde en lichamelijke opvoeding.

  • We leggen individuele trajectdossiers aan van onze leerlingen. Dit is een leidraad voor vervolgscholen met informatie over de taalknelpunten bij ex-onthaalklassers, de evolutie van de leerlingen die doorstromen, hun schoolresultaten, enzovoort.
  • Tijdens het onthaaljaar organiseren we twee maal een snuffelstage in het reguliere onderwijs. Zo krijgen de leerlingen de kans om te ervaren of ze de capaciteiten hebben om succesvol te zijn in de gekozen studierichting.
  • We organiseren geregeld uitstappen (musea, de stad, het park, het beroepenhuis, de bibliotheek, enz.) Ook een driedaagse uitstap naar Brugge en de kust staat op ons lijstje.
  • Onze leerlingen krijgen gratis de verplichte inentingen toegediend door de arts van het CLB.
  • Er worden klasoverschrijdende projecten georganiseerd waarin onthaalklassers en reguliere leerlingen samenwerken.
  • Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding krijgen de leerlingen ook de kans om (beter) te leren fietsen. Er is ook de mogelijkheid om te leren zwemmen.
  • Onze school werkt samen met groep INTRO, een organisatie die spel- en sportactiviteiten buiten de schooluren organiseert. Zo leren onze jongeren het vrijetijdsaanbod in de regio kennen.
  • We zetten sterk in op het welbevinden van onze leerlingen. Wij zien onze leerlingen graag lachen. Met socio-emotionele problemen kunnen de leerlingen altijd bij ons terecht. Er is permanent begeleiding aanwezig in de school en ook een professionele samenwerking met het CLB behoort tot de mogelijkheden.

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Stassart
mei 14, 2024
Sterren op de speelplaats

Om jongeren te informeren over de verkiezingen en te sensibiliseren over het belang van hun stem, werd er afgelopen nacht (veilig) ingebroken op onze school en werden de twaalf Europasterren op onze speelplaats geverfd. Deze sterren kunnen hopelijk het gesprek met en onder leerlingen op gang brengen.

Nieuws
BA Stassart
mei 06, 2024
Leerlingen Defensie en Veiligheid nemen jongerenredactie van VRT over

Leerlingen Defensie en Veiligheid nemen jongerenredactie van VRT NWS over